SLUŽBY

Prezentačné aktivity:

 • príprava rozpočtu na reklamu, komunikácia s médiami, mediálna kampaň na Slovensku i v Chorvátsku
 • príprava prezentácií, participácia na výstavách

Pomoc a asistencia zahraničným partnerom pri:

 • získavaní slovenských podnikov
 • prieskume trhu pre nových, alebo už etablovaných klientov
 • zriaďovaní spoločných podnikov
 • získavaní investičných príležitostí v rozličných oblastiach
 • zakladaní malých a stredných podnikov na Slovensku a rozvoj nových trhov
 • vyhľadávaní partnerov pre podnikanie, dodávateľov alebo podnikateľské subjekty
 • pomoc pri účtovníctve, daňovom poradenstve a získavaní grantov

Ponúkame:

 • naše odborné znalosti a kontakty pri zakladaní podnikov
 • prieskum trhu a informácie o regiónoch Slovenska
 • databázu podnikov, dodávateľov a obchodných partnerov
 • kompletné informácie o už existujúcich alebo pripravovaných priemyselných parkoch
 • spoluprácu s miestnymi a regionálnymi inštitúciami a samosprávami
 • zoznamy projektov pre investorov
 • organizovanie obchodných rokovaní a misií
 • právnu pomoc