PODUJATIE

Slovenská obchodná a priemyselná komora na základe požiadavky Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pripravuje podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča v Chorvátsku v dňoch 28. - 29. októbra 2008. Obchodné fórum a bilaterálne rokovania sa uskutočnia v Záhrebe.
V mene CHSOK sa misie zúčastní Ing. Bc. Jozef Krška.

Archív podujatí: