IMPORT & EXPORT

Import do Chorvátska
So vstupom Slovenska do EÚ sa pre obchodné spoločnosti, ktoré chcú expandovať a rozvíjať obchod aj mimo slovenských hraníc otvoria nové možnosti. Export do Chorvátska sa rozvíja síce veľmi pomaly, ale začína naberať na objeme. Tu je pár faktorov, ktoré stoja za zváženie, kým sa rozhodnete exportovať produkty do Chorvátska:

 1. Prieskum trhu
 2. Vládne nariadenia
 3. Výber dodávateľa
 4. Analýza nákladov
 5. Výber distribučnej metódy
 6. Dohoda
 7. Zabezpečenie objednávky

Export z Chorvátska
Export na nové trhy je vždy veľmi nákladný. Tu je pár faktov, ktoré sú dôležité pre váš úspech v oblasti exportu:

 1. Selekcia trhu
 2. Prieskum trhu
 3. Vyberte si spôsob, akým chcete exportovať
 4. Vypracovanie exportného plánu
 5. Profil spoločnosti
 6. Uvedenie produktu na trh
 7. Návšteva trhu
 8. Prípravy na export
 9. Príprava cenovej ponuky
 10. Obdržanie a spracovanie objednávky
 11. Preprava