CHORVÁTSKO - SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA

CHORVÁTSKO - SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA bola založená v roku 2008.
Máj 2004 sa stal medzníkom v ďalšom vývoji Európy. Desať nových členských krajín vrátane Slovenska sa stalo súčasťou EÚ a zväčšilo tak rozsah trhu na 450 miliónov potencionálnych zákazníkov.

Centrálna pozícia Slovenska v EÚ, prístup k nečlenským krajinám, dobrá a stále sa rozvíjajúca infraštruktúra a vysoko kvalifikovaná pracovná sila robia zo Slovenska jedno z najlepších miest na investovanie a rozvoj spolupráce. Roky 2003 a 2004 boli veľkým úspechom čo sa týka zmeny zákonov, znižovania daní a predstavenie jednotnej sadzby dane na úrovni 19%. Slovensko je vynikajúcou príležitosťou pre spoločnosti, ktoré chcú expandovať. Je to vstupná brána do EÚ s dobrým cestným, železničným a leteckým spojením, novými stavbami, cestami a ešte stále výhodnou pracovnou silou.

Za posledné roky investovali na Slovensku mnohé nadnárodné spoločnosti celosvetového významu. Chorvátsko trošku zaostalo v prípade investovania na Slovensku. Obchodná výmena medzi oboma krajinami je na nízkej úrovni. Veľký potenciál sa skrýva aj v oblasti turizmu, kde má Slovensko i Chorvátsko čo ponúknuť. CHORVÁTSKO - SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA bude pomáhať slovenským spoločnostiam exportovať / importovať z a do Chorvátska.

Budeme slúžiť ako prvotní konzultanti pre spoločnosti z oboch krajín, ktoré budú hľadať miesto na investovanie, partnera pre spoločný podnik, alebo budú chcieť otvoriť svoje prevádzky na podnikanie.